ANRP

Despăgubirile

Daca aveti dosarul inregistrat la ANRP si nu ati primit inca Decizia de compensare, se impune sa actionati in judecata aceasta institutie. Altminteri, aceasta este singura modalitate legala de a obliga ANRP-ul sa va emita Decizia de compensare, cu atat mai mult cu cat incepand cu 01 ianuarie 2017 odata cu începerea emiterii titlurilor de plata, mecanismul de despagubire prin puncte de compensare a devenit unul concret, efectiv si eficient. Mai sus puteti vedea jurisprudenta consacrata in domeniu, prin care ANRP-ul este obligat in justitie sa emita Deciziile de compensare

Daca v-a fost emisa decizia de compensare prin puncte de catre A.N.R.P. si ati constatat ca imobilul dvs. afost cu mult subevaluat, se impune sa contestati in justie dispozitia. Dupa izbucnirea scandalului supraevaluarilor in cazul ,,cesionarilor’’, in urma caruia toata fosta conducere a ANRP –ului a fost trimisa in judecata pentru fapte de coruptie, de teama ca nu cumva sa existe suspiciuni cum ca cuantumul despagubirilor a fost din nou supraevaluat, aproape in toate cazurile, deciziile de compensare sunt cu mult subevaluate.
Daca A.N.R.P.-ul v-a emis o decizie de invalidare partiala sau totala a deciziei entitatii emitente, se impune sa contestati in justitie aceasta decizie.

Pentru o mai bună imagine de ansamblu a domeniului în care sunt specializat, ar trebui mai întâi să analizăm din punct de vedere realist-juridic felul în care funcționează operațiunea administrativă de despăgubiri prin puncte.

Acesta operațiune se desfășoară prin intermediul Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). Aici sunt centralizate toate dosarele pe Legea 10 / 2001 de restituire prin echivalent (despăgubiri în puncte achitabile in numerar in cinci transe anuale).

Cele două etape administrative premergătoare despăgubirilor

În cazul imobilelor ce se pot restitui în natură, cele care există actualmente (nu au fost demolate sau transformate) și nu au fost înstrăinate de către stat chiriașilor (în baza Legii 112 / 1995 sau în baza altor acte normative), procedura administrativă de restituire se efectuează și se finalizează doar în baza dispozițiilor Legii 10 / 2001, odată cu emiterea de către entitatea deținătoare (Primarie, AVAS etc.) a Dispoziției de restituire în natură a imobilului în cauză.

În cazul imobilelor ce nu se pot restitui în natură (demolate / inexistente / transformate / vândute chiriașilor în baza Legii 112 / 1995), procedura administrativă de restituire prin echivalent se desfășoară de această dată pe parcursul a 2 etape distincte.

Prima etapă este reglementată de dispozițiile Legii 10 / 2001 și se finalizează odată cu emiterea de către Primărie sau altă entitate deținătoare a imobilului (precum AVAS etc.) a Dispoziției de restituire prin echivalent. Restituirea prin echivalent urmează a se efectua potrivit dispozițiilor Legii 247 / 2005. Conform acestei prime etape administrative de restituire, termenul de soluționare al notificărilor în baza Legii 10 / 2001 este de 60 de zile de la înregistrare (Articolul 25, Aliniatul 1 din Legea mai sus menționată), care însă nu era respectat de către autoritățile competente.

Cea de-a doua etapă administrativă de restituire, reglementată de această dată de dispozițiile Legii 247 / 2005, rezidă în selectarea dosarului, evaluarea acestuia conform grilei notariale din anul 2013 și, respectiv emiterea Dispoziției reprezentând titlul de despăgubire. Însă aceasta a doua etapă administrativă de restituire, în mod paradoxal și inexplicabil, este guvernată de un termen legal de soluționare de 60 de luni, conform disp. art. 34 din L.165/2013, si care expira in data de 21.05.2018. Înainte ca dosarul să ajungă de la primărie sau altă entitate emitentă a dispoziției în baza Legii 10 / 2001, la ANRP, dosarul este verificat în vederea avizului de legalitate de către prefectura la nivelul căreia se centralizează toate dosarele. HG 81 / 2007 nu prevede niciun termen în care instituția prefectului este obligată să efectueze această operațiune administrativă de avizare a dosarelor înainte ca acestea să fie transmise ANRP-ului. În cazul în care parcurgerea acestei etape administrative intermediare este tergiversată, câteodată și instituția prefectului trebuie acționată în judecată în vederea transmiterii dosarului către ANRP. Vezi link (cu acordul expres al clientului).

Neajunsurile Legii 247 / 2005

Astfel, în conformitate cu normele interne ale ANRP, dosarele se selectează în vederea parcurgerii etapelor mai sus menționate (selectare dosar, evaluare și emiterea dispoziției), în funcție de numărul intern de înregistrare al dosarului la ANRP. Precizez că în prezent la ANRP sunt înregistrate un număr de aproximativ 60.000 de dosare. Ori din anul 2005, de când ființează ANRP-ul și până în prezent au fost soluționate un număr de aproximativ 16.000 de dosare.

Prin urmare, deși termenul de 60 de zile de soluționare a notificărilor prevăzut de Legea 10 / 2001 nu era respectat, exista totuși posibilitatea legală de a acționa în judecată entitățile deținătoare în vederea emiterii unei decizii sau emiterii unei anumite decizii, jurisprudența conferită de cadrul legal prevăzut de Legea 10 / 2001 fiind adecvată și în continuă evoluție (Decizia nr. XX / 19.03.2007 pronunțată de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Rolul avocatului

Ori, având în vedere cele mai sus relatate, este necesară intervenția unui avocat specializat în acest domeniu, în vederea acționării în judecată a ANRP-ului și obținerea în mod irevocabil în justiție a obligării acestei instituții să selecteze dosarul spre evaluare și să emită într-un final Decizia reprezentând titlul de despăgubire ce constă în puncta valorice/bani în numerar platibili in cinci transe anuale.

Concret: ansamblul etapei administrative prevăzută de dispozițiile Legii 247 / 2005 va fi scurtat la modul cel mai drastic. Astfel, persoana îndreptățită nu va mai aștepta soluționarea dosarelor anterioare cu numar de înregistrare mai mic (aproximativ 60.000 la număr), ci ANRP-ul va fi obligat în mod irevocabil, în justiție, sa purceadă la efectuarea operațiunilor administrative mai sus menționate: selectare dosar, evaluare și emiterea Deciziei. Durata acestui litigiu absolut indispensabil, având în vedere actualul cadru legal defectuos și inadecvat, se întinde pe o perioadă aproximativă, cuprinsă între 1 an și un an și șase luni de zile, în funcție de vacanțele judecătorești sau alți factori aleatorii.

Singura modalitate de a debloca un dosar de restituire prin echivalent aflat la ANRP, o reprezintă acționarea în judecată a acestei instituții incepand cu data de 21.05.2018.